Coachingsamtal & Hälsovägledning


Coachingsamtal / Motiverande samtal (MI)

Passar alla oavsett om du ska göra en livsstilsförändring eller inte, om du ska springa ett maratonlopp , gå ner i vikt, ändra dina matvanor, få bättre sömn, förverkliga dina drömmar, hantera stress, få bukt på vardagliga problem etc.

IMG_20150206_151524

”- Du skapar din egen väg för att förverkliga det liv du längtat efter, och jag finns vid din sida längs vägen”

Genom coaching kommer du fram till vad som är bästa vägen att gå för dig! Min roll är att plocka fram det bästa inom dig och se till att du är på väg i den riktning som du vill! Oftast har man de svaren man behöver inom sig , min roll är att hjälpa dig hitta dem.

”- Du skapar din egen väg för att förverkliga det liv du längtat efter, och jag finns vid din sida längs vägen”

Jag vill få dig att komma till insikt, skapa en inre drivkraft och förstå den ! Genom coachingsamtalen skapas motivation till din egna personliga utveckling! Det är med hjälp av denna motivationen och drivkraften som vi skapar något hållbart. Jag hjälper dig att hitta tron till din egen förmåga – att tro på sig själv kan vara en av de bästa redskapen till att lyckas!

”- Jag hjälper dig att skapa en handlingskraft mot dina mål.”

Min roll är att öka kundens medvetenhet och att hjälpa denne att formulera en egen förståelse av sitt problem, hitta egna argument för förändring, hjälper dig att stärka dina beslut och åtagande att genomföra förändringen samt att eliminera hinder längs vägen. Att göra oss medvetna om vad som tidigare hindrat oss till att göra förändringar skapar möjligheter till att lyckas denna gång – inga mera ursäkter!

”- din inre motivation är de drivande krafterna och de skall vi stimulera och göra ännu starkare”

 

Hälsovägledning

Låt oss finna din väg …

Under en hälsovägledning guidar jag och vägleder dig till hälsosammare val i livet utifrån din livssituation och hälsoanalys. Jag ger dig tips och inspiration, kostrådgivning och träningsrekommendationer.

Vi ses under ett hälsosamtal där vi gör en hälsoanalys som visar vart du befinner dig idag och utifrån den kan jag göra mina rekommendationer. Vi samtalar om vem du är, hur ditt liv ser ut idag och om det finns något du vill förändra i din vardag. Vi samtal om vardagliga ting som rör våran hälsa som kost, stress, vardagliga problem/hinder, träning, sömn etc.

Tillsammans kommer Vi fram till vad som är viktigt i ditt liv och jag visar dig vilken väg du kan gå för att uppnå hälsosammare val och välmående! Låt mig visa dig att med små medel kan vi göra stor framgång!