Personlig Hälsocoach


Personlig Hälsocoach

Som personlig Hälsocoach ger jag dig drivkraften och verktygen till att lyckas med positiva livsstilsförändringar.
Jag vägleder och inspirerar till hälsosamma val där mitt mål är att skapa en hållbar livsstil för dig genom att göra hälsosamma beteendeförändringar.

”- Jag vill att hälsosamma val och träning ska bli en naturlig del av livet.”2015-04-23 23.31.51

Tänk vad enkelt det vore om det fanns ”ett rätt sätt” som passar alla att leva, ”tyvärr” är det inte så. Vi är alla olika! Mitt mål är att vägleda dig att hitta sunda vanor och en livsstil som bäst passar in i ditt liv – att hitta DITT sätt!

Som hälsocoach guidar och stöttar jag dig att hitta obalanser i ditt liv samt att göra hållbara förändringar i din livsstil som behövs för att du ska må så bra du kan i både body and mind och få ut det mesta av ditt liv – hitta balans!

DSC_0546j (121)

Som hälsocoach hjälper jag mina kunder att göra praktiska förändringar till det bättre. Som hälsocoach ser jag till individen och förenklar hälsosamt levande. Jag gör dig medveten om dina val och hur du enkelt kan förändra vissa av dom för att ta dig närmare dina mål. För mig är det viktigt att visa på hur små förändringar kan ge stora resultat!

”- Du behöver inte förändra hela vardagen för att skapa hälsa – ja hjälper dig att hitta just din väg!”

Som Hälsocoach vägleder jag i din väg från tanke till handling och att denna handling sedan ska leda till något hållbart – en hållbar hälsosam livsstil!

2015-04-23 23.34.46Så här går det till

Vi startar med ett hälsosamtal där vi gör en noggrann hälsoprofil/hälsoanalys som visar vart du befinner dig just nu – och vart du är på väg. Vi samtalar om vem du är och dina specifika förutsättningar och vad du vill förändra. Jag hjälper dig att hitta rätt förändringar för Just Dig!

Tillsammans kommer Vi fram till vad som är viktigt i ditt liv och vad som är drivkraften för att nå dina mål. Att sätta upp en tydlig målbild är av yttersta vikt för framgång. Målen ska guida dig och motivera dig under denna process. Därefter görs en kapacitetsanalys beroende på dina förutsättningar och önskemål. Där ses din fysiska status över genom att vi gör olika tester (se personlig träning). Tillsammans tar vi fram en handlingsplan utifrån hälsoanalysen som beskriver den bästa vägen mot målet. Vi sätter upp en tydlig målbild med delmål längs vägen.

Att förändra beteende och invanda vanor tar tid och inte något som är gjort över en natt. Tillsammans kommer vi att göra en stor resa inte bara fysiskt men mentalt. För att lyckas med livsstilsförändringar använder jag mig av Coachingsamtal , Motiverande samtal (MI) som kommer vara en del i ditt förändringsarbete utöver nya kost- och träningsvanor. Målet med ett coachingsamtal är att underlätta förändringsprocesser och skapa förändringar som leder till en förbättrad hälsa . Med hjälp av coachning tar jag dig dit du vill!

”Det finns inga hinder , bara möjligheter”

Den regelbundna personliga supporten med mig som Coach är det allra viktigaste för att du på bästa sätt skall komma in i och fortsätta med ditt nya sätt att leva!

”- Det kan tyckas lätt att gå från en tanke till handling, men det svåra ligger i att vidmakthålla det ..”